Člen první pomoci

Člen první pomoci

Rekvalifikační kurz ČLEN PRVNÍ POMOCI je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem jednacím MSMT-2882/2016-1/707.

 

Hodinová dotace 81 hod, z toho:

  • Teorie: 51 hod
  • Praxe: 30 hod

Výstup: Rekvalifikační certifikát (akreditace MŠMT CZ) s neomezenou délkou platnosti

ČLEN PRVNÍ POMOCI

Stručný popis a profil absolventa kurzu Člen první pomoci schválený MŠMT:

Absolvent kurzu Člen první pomoci se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních, ovládá a poskytuje první pomoc v celém spektru úkonů spadajícím do kompetence civilisty, včetně laické rozšířené první pomoci. Je proškolen k použití a výuce kardiopulmonální resuscitace s použitím automatického externího defibrilátoru. Může vykonávat instruktora první pomoci a vyučovat zdravovědu na všech úrovních vzdělávání (v autoškolách, v podnicích, institucích; základních, středních a vyšších odborných školách apod.). Může vykonávat funkci firemního garanta první pomoci. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní asistenci na sportovních, kulturních a společenských akcích.

 

Uplatnění a oprávnění absolventa kurzu Člen první pomoci :

Absolvent kurzu Člen první pomoci může vykonávat instruktora první pomoci v autoškolách, v podnicích v rámci BOZP, na základních a středních školách. Je oprávněn vykonávat funkci garanta první pomoci v podniku. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních, společenských a jiných akcích.

Člen první pomoci a podnikání

Držitel tohoto certifikátu je oprávněn vykonávat výše uvedené činnosti na živnostenský list, rekvalifikační certifikát v tomhle směru nahrazuje výuční list.


Podmínky absolvování kurzu:

Věk 18 let, fyzická a psychická způsobilost, trestní bezúhonnost a absence výrazné řečové vady.


Závěrečné zkoušky:

Závěrečná zkouška se skládá ze 3 částí. První část probíhá formou testu o 80 otázkách. Absolvent ke zdárnému zakončení rekvalifikace musí dosáhnout min. 85% úspěšnosti. Ve druhé části prokazují absolventi praktickou znalost kardiopulmonální resuscitace, poskytnutí první pomoci člověku v bezvědomí a rétorickou schopnost při výuce první pomoci. Třetí část je řešení náhle vzniklé modelové situace (simulovaný akutní stav).

Počet zkušebních termínů je 5.


Cena kurzu:

7.900,- Kč

Platnost kurzu je neomezená, v ceně je zahrnuta studijní literatura, povinné vyhlášky. Po 12 a 24 měsících si můžete u nás zopakovat resuscitaci na modelu zcela zdarma.


TERMÍNY PARDUBICE v roce 2019

Jarní termíny:
  6.4. -   7.4. od 9:00
13.4. - 14.4. od 9:00
27.4. - 28.4. od 9:00
  4.5. -   5.5. od 9:00

Podzimní termíny
    7.9. -   8.9.     od 9:00
  14.9. - 15.9.   od 9:00
  21.9. - 22.9.   od 9:00
  5.10. - 6.10.   od 9:00

nebo libovolně po přihlášení alespoň 5 zájemců

 

ADRESA ŠKOLÍCÍHO STŘEDISKA:

BĚLEHRADSKÁ 389, PARDUBICE - CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ


Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktujte nás. Rádi Vám podáme bližší informace.

 

< Zpět